Klik hier of op het logo hierboven om naar de beginpagina te gaan
     Interesse in zonnepanelen? v.v. Wilhelmina Boys en 365zon hebben een prachtig aanbod, ga naar www.365zon.nl/wilhelminaboys om een offerte aan te vragen

Enquete : Inventarisatie Kwaliteiten Afdrukken E-mail

Beste (ouders/verzorgers van) leden van v.v. Wilhelmina Boys,

Voetbalvereniging Wilhelmina Boys is, zoals vele (sport)verenigingen, een vrijwilligersorganisatie die haar bestaansrecht ontleent aan de bereidheid van velen om voor de club de handen uit de mouwen te steken. Momenteel wordt het hoofdbestuur ondersteund door een aantal commissies die op verschillende gebieden actief zijn ten behoeve van de vele actieve voetballers binnen de vereniging. Daarnaast zijn er ook vele vrijwilligers actief in de begeleiding van die actieve voetballers.

Ondanks dat we als vereniging kunnen terugvallen op een groot korps vrijwilligers, blijven er toch (belangrijke) zaken liggen omdat simpelweg de handen en/of centen ontbreken. De inzet van extra vrijwilligers bij incidentele werkzaamheden die daarmee de ontbrekende tijd en expertise inbrengen, kan onze club verder vooruit helpen. Daardoor worden bovendien kosten bespaard omdat door de vereniging geen externe capaciteit ingehuurd hoeft te worden.

Het is juist daarom dat het hoofdbestuur van de vereniging langs deze weg een oproep doet aan alle (ouders van) leden en andere geïnteresseerden om tijd, kennis en enthousiasme aan onze vereniging beschikbaar te stellen.

De vereniging wil graag de kwaliteiten van haar leden en de ouders/verzorgers van jeugdleden in kaart brengen. Deze kwaliteiten willen we vastleggen en gebruiken om bij voorkomende activiteiten, vraagstukken of werkzaamheden bij de juiste personen te kunnen informeren of zij daar, altijd op vrijwillige basis, een bijdrage aan willen en kunnen leveren. Als de vereniging kan terugvallen op een bredere achterban, kunnen de huidige vrijwilligers zich meer focussen op de zaken waarvoor zij direct verantwoordelijk zijn en dat samen zal het functioneren van de gehele vereniging verder ten goede komen.

Wij willen dan ook vragen deel te nemen aan de enquête die via onderstaande knop gestart kan worden en hooguit 5 minuten van je tijd vergt. Alle gegevens zullen door de vereniging strikt vertrouwelijk gehanteerd en nooit met derden gedeeld worden.

Inventarisatie Kwaliteiten

Wij danken je heel hartelijk voor je bereidheid om aan deze inventarisatie deel te nemen en onze vereniging in staat te stellen om zichzelf verder te kunnen ontwikkelen.

v.v. Wilhelmina Boys
Het hoofdbestuur