Klik hier of op het logo hierboven om naar de beginpagina te gaan
     Interesse in zonnepanelen? v.v. Wilhelmina Boys en 365zon hebben een prachtig aanbod, ga naar www.365zon.nl/wilhelminaboys om een offerte aan te vragen

Ledenadministratie Afdrukken E-mail
 

 
 
 

Aanmeldingen

Voetbalvereniging Wilhelmina Boys staat open voor iedereen. Een ieder die de voetbalsport actief danwel ondersteunend wil gaan bedrijven is van harte welkom bij v.v. Wilhelmina Boys. Aanmelden als lid van de vereniging kan zowel digitaal (heeft onze voorkeur) als schriftelijk, en wel via de aanmeldingspagina of het aanmeldingsformulier, welke via onderstaande links kan worden geopend of ge-download. In de brochure tref je alle relevante informatie aan met betrekking tot het lidmaatschap van onze vereniging. In bepaalde gevallen, als de zich aanmeldende persoon een actief-lidmaatschap wenst en in het verleden ook actief-lid is geweest bij een andere bij de KNVB aangesloten voetbalvereniging, is een overschrijving noodzakelijk. Informatie daarover vind je hieronder.

Mutaties

Mutaties in persoonlijke gegevens, welke in de ledenadministratie van de vereniging vastliggen, zoals bijvoorbeeld adres-, mailgegevens en/of (mobiele) telefoonnummers, kunnen hier digitaal worden doorgegeven aan de ledenadministratie.

Afmeldingen

Indien je wil stoppen als actief voetballer, danwel je (kader)functie binnen v.v. Wilhelmina Boys wil beeindigen, en je wilt je lidmaatschap niet omzetten in een donateurschap, dien je jezelf hier reglementair af te melden als lid van de vereniging.

Als je jezelf afmeld om bij een andere vereniging te gaan voetballen is vaak overschrijving noodzakelijk. Informatie daarover vind je hieronder.

Overschrijvingen

De KNVB hanteert een overschrijvingsprocedure voor een ieder die bij een bepaalde vereniging als spelend-lid wil worden ingeschreven en in de achterliggende periode van drie voetbalseizoenen ook elders als actief-lid in de KNVB-administratie heeft gestaan. Ook als je in die periode niet gevoetbald hebt, maar wel als actief-lid ingeschreven bent geweest, is overschrijving noodzakelijk.

Om, in geval van twijfel, te bepalen of overschrijving noodzakelijk is, heeft de KNVB een checklist opgesteld. Als daaruit de noodzaak van overschrijving blijkt, dient afhankelijk van de leeftijd het KNVB-overschrijvingsformulier of het KNVB-pupillenovergangsformulier gebruikt te worden om aanmelding bij de nieuwe vereniging mogelijk te maken.

Het pupillenovergangsformulier dient door de ledenadministratie van de te verlaten vereniging te worden ingevuld en kan eventueel rechtstreeks aan de nieuwe vereniging worden aangeboden. Zowel voor nieuwe leden als leden die onze vereniging willen verlaten, kan de Ledenadministratie daarvoor zorg dragen. Indien dat gewenst is, kan je met die Ledenadministratie contact opnemen.

De overschrijvingsprocedure komt er op neer dat :

  • De persoon in kwestie het overschrijvingsformulier download, pagina 1 en 2 voor zover als mogelijk invult en daarna het formulier zelf ondertekent en dat eventueel ook een ouder/verzorger laat doen.
  • Het ingevulde formulier bij de te verlaten vereniging bezorgd wordt, welke haar deel kan invullen en het formulier kan aanvullen met een uitreksel uit de KNVB-administratie (de overschrijvingskaart uit SportLink) en de spelerspas (als deze niet geĆ«xpireerd is).
  • Het ingevulde formulier inclusief de overschrijvingskaart en spelerspas bij de nieuwe vereniging bezorgd wordt, welke haar deel kan invullen en het geheel ter goedkeuring naar de voetbalbond KNVB verstuurd.
Onze ledenadministatie is altijd bereid in dat proces ondersteuning te verlenen, neem indien nodig contact met hen op.