Klik hier of op het logo hierboven om naar de beginpagina te gaan
     Interesse in zonnepanelen? v.v. Wilhelmina Boys en 365zon hebben een prachtig aanbod, ga naar www.365zon.nl/wilhelminaboys om een offerte aan te vragen

Nieuwe bestuursleden versterken het bestuur, maar o.a. de functie van voorzitter is nog vacant
 

 
 
 
Afgelopen maandag hebben de aanwezige leden van de vereniging tijdens de goed bezochte 85ste Algemene Ledenvergadering vernomen dat op financieel gebied de vereniging er goed voor staat. Tijdens de bijeenkomst zijn een aantal (nieuwe) bestuursleden (officieel) gekozen en herkozen.

Nieuw in het hoofdbestuur zijn:
 • Ari Hoevenaars : Coördinator Facilitaire Zaken
 • Jan van Hoogstraten : Coördinator Jeugdzaken
 • Herlina den Breeje : Secretaris
Ari en Jan hebben kort na de A.L.V. in oktober 2018 al zitting genomen in het hoofdbestuur en zijn nu officieel voor die functies gekozen.

Herkozen voor een nieuwe periode van 3 jaren zijn:
 • Toine Smits : Coördinator P.R. en Communicatie
 • John Vervloet : Coördinator Voetbalzaken
Daarmee zijn een aantal vacante posities (officieel) ingevuld, de toename van het aantal bestuursleden is een zeer positieve ontwikkeling. Daartegenover staat echter het acute terugtreden van interim-voorzitter Theo van Eert, de afgesproken interim-periode zit er immers op, en tevens zal penningmeester Hans van den Hoogenhoff aan het einde van dit seizoen zijn werkzaamheden in die rol beëindigen. Naast gegadigden voor die beide functies zoekt de vereniging ook nog een geïnteresseerde voor de rol van vrijwilligercoördinator, en vraagt de leden om me te denken over de invulling van de vacante functies.

Ondanks de uitgebreide zoektocht naar een nieuwe voorzitter, daarbij onder andere gebruik makend van de diensten van een adviescommissie van enkele oud-bestuursleden, is er helaas nog geen kandidaat beschikbaar gekomen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering is er gediscussieerd over de mogelijkheden om die functie op korte termijn toch invulling te kunnen geven.

Door die adviescommissie is in samenspraak met het hoofdbestuur een profielschets voor de nieuwe voorzitter opgesteld en tijdens de ALV is afgesproken dat deze gedeeld wordt met de leden zodat ook zij op zoek kunnen gaan naar een geschikte kandidaat of voorstellen daaromtrent bij het hoofdbestuur kenbaar kunnen maken.

De vereniging zoekt een betrokken bestuurder, die samen met de andere bestuursleden, vrijwilligers en actieve leden, verder vorm geeft aan de ambities en de toekomst van onze vereniging.

Een voorzitter:
 • Heeft bij voorkeur bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • Heeft het vermogen om mensen en partijen te verbinden
 • Is besluitvaardig
 • Beschikt over inlevingsvermogen (sporters, vrijwilligers, coaches, trainers e.d.)
 • Is doortastend
 • Heeft het vermogen te delegeren
 • Een voetbalhart is een pré
 • Heeft zicht op het reilen en zeilen van de hele vereniging
 • Heeft een eigen netwerk van bedrijven/organisaties/instellingen of is in staat om dit snel op te bouwen
De taken van een voorzitter zijn de volgende:
 • Vertegenwoordigt diverse belangen binnen de club en het bestuur en treedt als zodanig naar buiten
 • Vertegenwoordigt de vereniging actief, zowel intern als extern
 • Zit de bestuurs- en ledenvergaderingen voor
 • Coördineert de bestuurstaken, delegeert op een stimulerende wijze
 • Zorgt voor een goede en plezierige samenwerking binnen de vereniging
 • Stelt zich op de hoogte van lopende zaken
 • Onderhoudt contacten met de gemeente en overige samenwerkingspartners
 • Anticipeert op externe ontwikkelingen, vanuit het perspectief van de vereniging
 • Bepaalt samen met de andere bestuurders het beleid binnen de vereniging
 • Neemt initiatieven om de vereniging organisatorisch, bestuurlijk, financieel en/of sportief op een hoger niveau te brengen
Neem als je de vereniging vooruit kan helpen met een (kandidaat voor de rol van ) voorzitter, persoonlijk contact op met een van de huidige bestuursleden of stuur een bericht naar hoofdbestuur@wilhelminaboys.nl.

 
 
Websitesponsor
Volg ons ook via :