Klik hier of op het logo hierboven om naar de beginpagina te gaan
     Interesse in zonnepanelen? v.v. Wilhelmina Boys en 365zon hebben een prachtig aanbod, ga naar www.365zon.nl/wilhelminaboys om een offerte aan te vragen

Theo van Eert (interim), Frits van de Ven en Ari Hoevenaars versterken het hoofdbestuur
 

 
 
 
Afgelopen maandag is tijdens de Algemene Leden Vergadering voorzitter Andor Jansen afgetreden, hij legt om gezondheidsredenen tijdelijk zijn functie neer na drie jaren de voorzittershamer gehanteerd te hebben. Wij wensen Andor in de komende periode heel veel sterkte bij zijn behandeling en wensen hem een voorspoedig herstel.

Tijdens diezelfde vergadering is secretaris Rinie van Alphen herkozen en is Frits van de Ven voorgedragen en door de aanwezige leden gekozen als bestuurslid. Rinie zet zijn taak als secretaris verder voort en Frits gaat binnen het hoofdbestuur de rol van coördinator Sponsorzaken voor zijn rekening nemen. Wij wensen beide heren veel wijsheid bij de invulling van hun (nieuwe) functie.

Van de vier resterende vacatures binnen het hoofdbestuur zijn er na de Algemene Leden Vergadering nog twee ingevuld. Theo van Eert gaat op interim-basis in de komende periode de rol van voorzitter vervullen, Arie Hoevenaars heeft zich daarnaast, als reactie op de oproep van twee weken geleden, aangemeld als bestuurslid en gaat de taak van coördinator Facilitaire Zaken op zich nemen.

Daarmee komt het hoofdbestuur weer enigszins op sterkte, de vacatures van coördinator Jeugdzaken en Kantinezaken worden vooralsnog immers niet ingevuld. En zoals aangegeven gaat Theo van Eert de voorzittersrol op interim-basis invullen, wat inhoudt dat de zoektocht naar een nieuwe voorzitter verder gaat.

De eerder aangekaarte vacatures bij de jeugdcommissie zijn ook nog niet ingevuld, voor die afdeling wordt nog gezicht naar coördinators voor de JO17-, JO19- en Meidenafdeling. Mensen die mogelijk interesse hebben om een bestuursfunctie te gaan vervullen, danwel een rol binnen de jeugdcommissie willen gaan vervullen, kunnen contact opnemen met een bestuurslid of lid van de jeugdcommissie, dat kan door ze aan te spreken en een bericht achter te laten via hoofdbestuur@wilhelminaboys.nl.

 
 
Websitesponsor
Volg ons ook via :