Klik hier of op het logo hierboven om naar de beginpagina te gaan
     Interesse in zonnepanelen? v.v. Wilhelmina Boys en 365zon hebben een prachtig aanbod, ga naar www.365zon.nl/wilhelminaboys om een offerte aan te vragen

Via Rabo Club Support gaat de vereniging voor een duurzaam gebouwbeheersysteem
 

 
 
 
De accommodatie van onze vereniging, een onderkomen waar we met veel trots gebruik van maken, dateert alweer van 2002/2003. De nieuwbouw is destijds voor een belangrijk deel gerealiseerd met gemeenschapsgeld, er is dan ook betrekkelijk “low-budget” gebouwd en duurzame (en vaak ook duurdere) energie beperkende en/of besparende oplossingen konden slechts beperkt toegepast worden.

In de loop der jaren heeft de vereniging op het vlak van duurzaamheid al de nodige maatregelen getroffen, zo maken we bijvoorbeeld gebruik van waterbesparende douchekoppen en schakelen bewegingssensoren de verlichting in de kleedlokalen aan. Daarnaast zijn twee jaren geleden ongeveer 300 zonnepanelen in gebruik genomen die voor een groot deel voorzien in de elektriciteitsbehoefte op de accommodatie.

Op het gebied van het gasverbruik voor de verwarmings- en warmwatervoorziening is nog veel winst te behalen, het verbruik kan teruggebracht worden middels optimalisatie van de huidige installatie en daarnaast ook door investeringen in duurzame oplossingen. Om goed inzicht te verwerven over het verbruik en dat in de toekomst ook uiterst efficiënt te kunnen gaan regelen, willen we allereerst overgaan op een zogenaamd gebouwbeheersysteem.

We verwachten met de invoering daarvan en zonder grote aanpassingen/investeringen in de huidige installatie, al een aanzienlijke hoeveelheid energie te kunnen besparen. Een gebouwbeheersysteem kunnen we gebruiken voor een betere (optimale?) afstemming tussen de vraag en aanbod van energiestromen in de verschillende ruimtes binnen de accommodatie ook gebaseerd op de tijden waarop het gebouw wel, niet of niet geheel in gebruik is.

Een gebouwbeheersysteem maakt inzichtelijk hoeveel energie benodigd is voor bijvoorbeeld de verwarming van de verschillende ruimten in het gebouw en ook de warmwaterbehoeften. Aan de hand van die informatie kunnen in de nabije toekomst vervolgstappen gemaakt worden in de verdere verduurzaming van de installaties op onze accommodatie.

Met de investering in het gebouwbeheersysteem, waarmee een substantieel bedrag gemoeid is, stellen we onszelf in staat om duurzamer met onze accommodatie om te gaan en op die wijze het energieverbruik en de daarbij behorende kosten in de (nabije) toekomst verder terug te brengen.

Omdat met de investering een fors bedrag gemoeid is, doen wij een beroep op de klanten van de Rabobank om ons te steunen middels de Club Support Actie en ons op die manier een deel van de benodigde financiële middelen te bezorgen. 
 
Websitesponsor
Volg ons ook via :