Klik hier of op het logo hierboven om naar de beginpagina te gaan
     Interesse in zonnepanelen? v.v. Wilhelmina Boys en 365zon hebben een prachtig aanbod, ga naar www.365zon.nl/wilhelminaboys om een offerte aan te vragen

Wilhelmina Boys – Veel meer dan een voetbalvereniging
 

 
 
 
Vereniging zoekt partners bij activiteiten voor ouderen op sportpark Naastenbest

De leden en het bestuur van v.v. Wilhelmina Boys zijn trots op de mooie accommodatie van de vereniging. Deze accommodatie wordt voornamelijk gebruikt voor verenigingsactiviteiten, trainingen en voetbalwedstrijden van de eigen leden. De vele leden van de club, hun familie, vrienden en andere bezoekers ontmoeten elkaar wekelijks op de accommodatie. Daarmee speelt de thuishaven van de vereniging niet alleen op sportief gebied, maar zeker ook op sociaal vlak, een belangrijke rol.

Een groot deel van de week is de accommodatie echter niet in gebruik. Een projectgroep binnen v.v. Wilhelmina Boys onderzoekt momenteel de mogelijkheden om de accommodatie open te stellen voor andere doelgroepen en activiteiten. Daarmee wil de vereniging haar maatschappelijke betrokkenheid verder gestalte geven. Het doel is om, naast de bestaande verenigingsactiviteiten, meer Bestenaren (60+) naar sportpark Naastenbest te laten komen.

Op de accommodatie zijn mogelijkheden om buiten te kunnen sporten en bewegen. De ontmoetingsruimte biedt uitgebreide mogelijkheden voor activiteiten en ontmoeten. Eén van de initiatieven is de verdere uitbouw van het "Walking Football". Een groeiende groep 60 plussers weet wekelijks de weg naar de accommodatie te vinden om met elkaar te sporten en voorafgaand en aansluitend met elkaar in een ontspannen sfeer te vertoeven.

Voor inwoners van deze doelgroep die het voetbalspelletje niet interessant of juist te gevaarlijk vinden wil de vereniging in overleg met de gemeente Best, diverse bewoners-overleggen en maatschappelijke organisaties meer initiatieven en activiteiten gaan ontwikkelen. Op die manier wil de vereniging mogelijkheden bieden voor deze doelgroep om zowel op lichamelijk gebied (fitheid) als sociaal gebied (ontmoetingen) hun leven kunnen verrijken.

De plannen, die al langer bij de vereniging leven, zijn geconcretiseerd nadat een zogenoemde ‘pitch’ daarover bij Rabobank Het Groene Woud Zuid heel goed ontvangen werd. Daarmee kwam Wilhelmina Boys is aanmerking voor professionele begeleiding bij dat traject in het kader van de “Verenigingsondersteuning” vanuit die Rabobank. De plannen zijn daarna bij de gemeente Best voorgelegd die het initiatief van harte toejuicht.

Voetbalvereniging Wilhelmina Boys wil graag een bijdrage leveren en met haar plannen mensen met elkaar in contact brengen en vereenzaming, zeker bij ouderen, tegengaan. Op 17 september organiseert de vereniging daarom het 'Connecting Café', waarvoor vele maatschappelijke organisaties zijn uitgenodigd. Gezamenlijk gaan de plannen besproken worden en worden de deelnemers uitgedaagd om mee te denken over de realisatie van de plannen en de bijdrage die zij kunnen leveren aan dit initiatief.


Ook met Walking Football levert Wilhelmina Boys op sociaal en sportief vlak een bijdrage
 
 
Websitesponsor
Volg ons ook via :