Klik hier of op het logo hierboven om naar de beginpagina te gaan
     Interesse in zonnepanelen? v.v. Wilhelmina Boys en 365zon hebben een prachtig aanbod, ga naar www.365zon.nl/wilhelminaboys om een offerte aan te vragen

Wisseling van de wacht bij de Scheidsrechterscommissie
 

 
 
 
Enige tijd geleden heeft Harrie van Zalingen intern aangekondigd dat hij onder andere vanwege meer tijd vragende privéomstandigheden de coördinerende rol binnen de scheidsrechterscommissie van onze vereniging na dit voetbalseizoen niet meer goed zou kunnen vervullen. Na tien jaren de kar getrokken te hebben werd het in zijn ogen tijd voor een frisse wind door de commissie, met een nieuwe voortrekker.

Die tijd van terugtreden is nu aanstaande, als vereniging willen we Harrie natuurlijk heel hartelijk en welgemeend bedanken voor zijn inspanningen in het afgelopen decennium. Mede door zijn inspanningen is het scheidsrechtersgebeuren uitgegroeid tot datgene wat er nu staat en waar we allemaal trots op kunnen zijn. Die trots is meer dan terecht en dat werd bevestigd door de uitreiking van het ARAG-certificaat, een kwaliteitskeurmerk vanuit de KNVB/ARAG, in april 2016.

Met het terugtreden van Harrie verdwijnt op die positie een enthousiast verenigingsmens, maar hij is er, samen met enkele bestuursleden, in geslaagd om een bekwame opvolger bereid te vinden om de openvallende functie in te gaan vullen. Met ingang van het nieuwe seizoen zal Ossy Azeuini de vacante positie overnemen en in de komende periode zal de overdracht van de werkzaamheden al gestalte gaan krijgen.

Wij wensen Ossy natuurlijk heel veel wijsheid om zijn nieuwe functie binnen de vereniging op een juiste wijze in te kunnen gaan vullen en hopen dat hij dat op dezelfde energieke, enthousiaste en succesvolle wijze doet als zijn voorganger.

Met vriendelijke groet

v.v. Wilhelmina Boys
Het Hoofdbestuur

In de nieuwsbrief van de scheidsrechterscommissie stelt Ossy Azeuini zichzelf kort voor, is ook het “afscheidswoordje” van Harrie van Zalingen opgenomen en vind je nog andere wetenswaardigheden op scheidsrechtersgebied. 
 
Websitesponsor
Volg ons ook via :