Klik hier of op het logo hierboven om naar de beginpagina te gaan
     Interesse in zonnepanelen? v.v. Wilhelmina Boys en 365zon hebben een prachtig aanbod, ga naar www.365zon.nl/wilhelminaboys om een offerte aan te vragen

Voorbereiding seizoen 2017/2018 Afdrukken E-mail
Voorbereiding jeugdafdeling seizoen 2017/2018

Ga naar :
Procedure

TEAMINDELING EN MEISTAGE 2017-2018

1.Algemeen

1.1 Procedure

De indeling van de spelers vindt plaats op basis van criteria waarbij gekeken wordt naar de factoren techniek, tactiek, fysiek en houding/gedrag. Het indelen van spelers gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de Technisch Jeugdcoördinator (TJC) en Technische Commissie (TC). De eerste voorlopige indeling gaat op basis van de evaluatieformulieren van de trainers en begeleiders, die zij gedurende het seizoen invullen. Naar aanleiding van die formulieren en de bevindingen van de TC en jeugdcommissie worden de spelers verdeeld in groepen. Daarbij worden ook de bevindingen van de scouts, die tijdens het seizoen wedstrijden bezoeken, meegenomen.

Met ingang van het seizoen 2016-2017 heeft de KNVB de afdelingen een andere naam gegeven:
 • A-afdeling  JO19
 • B-afdeling JO17
 • C-afdeling JO15 en JO14
 • D-afdeling JO13 en JO12
 • E-afdeling JO11 en JO10
 • F-afdeling JO9 en JO8

1.2 Uitgangspunten

Wilhelmina Boys conformeert zich aan de visie van de KNVB om de spelers in de JO8, JO9, JO10 en JO11 in het begin van het seizoen uit te laten komen in hun eigen leeftijdscategorie. In principe geldt dit ook voor spelers van de JO12-JO13 en hoger behalve voor uitzonderingsgevallen. De teams zullen zoveel mogelijk bestaan uit gelijke leeftijdsgenoten.

Uitzonderingen om spelers vervroegd in een hogere leeftijdscategorie te plaatsen zijn:
 • Uitzonderlijke voetbalkwaliteiten
 • Noodzakelijk voor de individuele ontplooiing
 • Noodzakelijk voor het verenigingsbelang
In de winterstop zal voor spelers uit de CL, JO8-JO9 en JO10-JO11 een beoordeling door de TC plaatsvinden waarbij spelers tussentijds kunnen worden doorgeschoven naar een hogere leeftijdscategorie. Input hiervoor is o.a. de eerste evaluatie door de trainers. Vervroegd doorschuiven gebeurt altijd in overleg met de speler en zijn/haar ouders.

1.3 Meitraining

Eén tot twee weken vóór de meivakantie worden de teams voorlopig ingedeeld. In de mei stage gaan de teams die binnen dezelfde leeftijdscategorie vallen één keer per week (eerste trainingsavond) tegen elkaar wedstrijden spelen. De tweede trainingsavond zullen alleen de volgende teams wedstrijden gaan spelen: JO19-1, JO17-1, JO15-1, JO14-1, JO13-1, JO12-1, JO11-1, JO10-1, JO9-1 en JO8-1. De spelers die hiervoor worden uitgenodigd krijgen dit te horen van de selectietrainer na afloop van de eerste trainingsavond. De spelers die niet worden uitgenodigd hebben de tweede trainingsavond vrij.

Het streven is om dan ook de begeleiding van die betreffende teams rond te hebben. Deze wedstrijden vinden plaats tot eind mei. In die periode wordt niet meer getraind met het huidige team behoudens uitzonderingen zoals nacompetitie.

De definitieve indeling van de teams zullen als volgt op de website worden gepubliceerd.
 • De volgende teams worden in juni bekend gemaakt
  - JO8-1
  - JO9-1 t/m JO9-6
  - JO10-1
  - JO11-1 gedeeltelijk
  - JO11-2
  - JO11-3 en JO11-4
  - JO12-1
  - JO13-3 en JO13-4
  - JO14-1
  - JO15-3, JO15-4 en JO15-5
  - JO17-3, JO17-4, JO17-5
 • De JO11-1 zal nog niet compleet worden ingevuld. Het gepubliceerde JO11-1 zal na de zomervakantie worden aangevuld tot 11 spelers.
 • De selectieteams JO19-1/2, JO17-1/2, JO15-1/2 en JO13-1/2 worden na de zomervakantie en uiterlijk 1 week voor de start van de competitie bekend gemaakt en uitgesplitst in 1 en 2.
Op basis van bevindingen van trainers en scouts kan het voorkomen dat een speler bij een ander team wordt ingedeeld dan de groep waarin hij/zij tijdens de mei stage heeft gespeeld. Dat kan zowel een hoger als lager team zijn.

2. Seizoen 2017-2018

Het hoogste eerste jaars team binnen de afdelingen F, E, D en C nemen deel aan de schaduwcompetitie opgezet door de KNVB. Binnen de KNVB en Wilhelmina Boys hebben deze teams de volgende benamingen: JO8-1, JO10-1, JO12-1 en JO14-1.

2.1 Mini’s en Champions League

Ook het komende seizoen hebben we weer een Mini afdeling (4 en 5 jarige) en CL afdeling (6 en 7 jarige). Deze afdelingen trainen nu op woensdagavond van 18.00 tot 19.00. Op zaterdagmorgen spelen de kinderen uit de CL hun wedstrijden. Dit blijft ook het volgende seizoen ongewijzigd. Deze trainingen staan onder leiding van zeer ervaren en bekwame trainers die precies weten wat deze leeftijdsgroep nodig heeft om de kinderen met plezier kennis te laten maken met de voetbalsport. De trainingen zullen vooral gebaseerd zijn op het aanleren van de basisvaardigheden die nodig zijn in het voetballen.

2.2 JO9 en JO8 (F-afdeling)

 • JO9-1: 2e-jaars
 • JO9-2: 2e-jaars
 • JO9-3: 2e-jaars
 • JO9-4: 2e-jaars
 • JO9-5: 2e-jaars en 1ste-jaars mix
 • JO9-6: 2e-jaars en 1ste-jaars mix
 • JO8-1: 1ste-jaars (schaduwcompetitie)
Toelichting:
 • JO9-1 en 2: selectie
 • JO8-1: schaduwselectie

2.3 JO11 en JO10 (E-afdeling)

JO11-1 neemt deel aan een competitie 9 tegen 9 die gespeeld wordt op een groter veld (van 16-meterlijn tot 16 meterlijn). Een van de voorwaarden om daaraan deel te nemen is dat dit team bestaat uit tweedejaars spelers. Afhankelijk van het aanbod van 2e-jaars en 1ste-jaars spelers zal de indeling er als volgt uitzien:
 • JO11-1: 2e-jaars
 • JO11-2: 2e-jaars
 • JO11-3: 2e-jaars
 • JO11-4: 2e-jaars en 1ste-jaars mix
 • JO10-1: 1ste-jaars (schaduwcompetitie)
Toelichting:
 • JO11-1 en 2: selectie
 • JO10-1: schaduwselectie

2.4 JO13 en JO12 (D-afdeling)

 • JO13-1: 2e-jaars; hiervan kan - na overleg - door de TC worden afgeweken door 1ste-jaars te plaatsen in dit team.
 • JO13-2: 2e-jaars
 • JO13-3: 2e-jaars
 • JO13-4: 1ste jaars
 • JO12-1: 1ste-jaars (schaduwcompetitie)
Afhankelijk van het aantal 1ste en 2de jaar spelers kan het zijn dat bij een aantal teams een kleine mix is.

Toelichting:
 • JO13-1 en 2: selectie
 • JO12-1: schaduwselectie

2.5 JO15 en JO14 (C-afdeling)

 • JO15-1: 2e-jaars; hiervan kan - na overleg - door de TC worden afgeweken door 1ste-jaars te plaatsen in dit team.
 • JO15-2: 2e-jaars
 • JO15-3: 2e-jaars
 • JO15-4: 1ste-jaars
 • JO15-5: 2e-jaars en 1ste-jaars mix
 • JO14-1: 1ste-jaars (schaduwcompetitie)
Afhankelijk van het aantal 1ste en 2de jaar spelers kan het zijn dat bij een aantal teams een kleine mix is.

Toelichting:
 • JO15-1 en 2: selectie
 • JO14-1: schaduwselectie

2.6 JO19, JO18, JO17 en JO16 (A- en B-afdeling)

De spelers in deze afdelingen worden zoveel mogelijk op sterkte ingedeeld waarbij bij de lagere B teams de spelers eerst zoveel mogelijk worden verdeeld op leeftijd.

 • JO19-1: mix 2e jaars – 1ste jaars
 • JO19-2: mix 2e jaars – 1ste jaars
 • JO17-1: mix 2e jaars – 1ste jaars
 • JO17-2: mix 2e jaars – 1ste jaars
 • JO17-3: mix 2e jaars – 1ste jaars
 • JO17-4: 1ste jaars
 • JO17-5: mix 2e jaars – 1ste jaars
Toelichting:
 • JO19-1: selectie
 • JO17-1/2: selectie

2.8 Meisjesvoetbal

Vanaf het seizoen 2014 speelt Wilhelmina Boys met meisjesteams. Deze heten MO…. Op de plaats van de puntjes komt een getal te staan afhankelijk van het aanbod spelers uit een bepaalde geboortejaar. In het seizoen 2016-2017 hadden we MO17 en MO13. Vanaf 11 jaar en ouder (D-afdeling en hoger) worden meisjes ingedeeld in een meisjesteam en kunnen de meisjes in principe niet meer spelen in een jongensteam. Hiervan kan door de TC worden afgeweken. Deze gevallen zullen individueel worden besproken.

Afwijkende redenen kunnen zijn:
 • Meisjes die zijn uitgenodigd door de KNVB en vanuit de KNVB het advies hebben gekregen om tussen jongens te spelen hebben zelf de keuze
 • Meisjes die uitkomen in een selectieteam hebben ook de keuze om te spelen in een jongensteam of meisjesteam
 • Aantal meisjes
Meisjes die uitkomen bij de jongens worden, met uitzondering van de selectieteams, zoveel mogelijk per tweetal of drietal ingedeeld. Afhankelijk van het aantal meisjes kan hiervan worden afgeweken door de TC.

2.9 Keepers

De keepers worden ingedeeld naar sterkte. Afhankelijk van het aantal keepers kan het betekenen dat een team geen keeper heeft. De trainers zullen binnen het team hierover afspraken maken. Het kan dus zijn dat uw zoon/dochter op roulatiebasis gaat keepen binnen zijn of haar team.


Terug naar boven