• De KNVB hanteert voor de competitie indeling van het aanstaande seizoen een “Teamindex”

 • Met ingang van het seizoen 2020-2021 deelt de KNVB de jeugdteams van alle amateurverenigingen vanaf JO-13 en ouder in op basis van een zogenaamde “Teamindex”. In het kort komt het erop neer dat teams worden ingedeeld op basis van verzamelde gegevens over de afgelopen seizoenen. Het idee erachter is om op deze manier tot meer gelijkwaardige competities te komen. Het betekent ook dat verenigingen teams niet meer voor een bepaalde klasse kunnen inschrijven. Kijk voor meer informatie op www.knvb.nl/teamindex.


  Gevolgen voor Wilhelmina Boys komend seizoen

  Alle verenigingen moeten t.b.v. de competitie-indelingen uiterlijk op 12 juli de teamindelingen aan de KNVB doorgeven. Hoewel dit niet strookt met het beleid van de Wilhelmina Boys om de teamindelingen na de zomerstop bekend te maken, moeten ook wij ons aan de KNVB conformeren.
  Concreet betekent dit dat wij vóór de genoemde datum per team een lijst met spelers bij de KNVB moeten aanleveren.

  Omdat de KNVB op basis daarvan de teamsterkte bepaalt en daarmee ook de competitie indeling, is die lijst zeker niet helemaal willekeurig. Dat kan ook niet, omdat er anders een scheve competitie indeling zou ontstaan. Maar we willen met klem benadrukken dat aan deze teamlijsten geen enkel recht kan worden ontleend, er zullen na de voorbereiding op komend seizoen ongetwijfeld nog verschuivingen plaats gaan vinden. Die zullen dan geen invloed meer hebben op de competitie indeling.

  Na het seizoen 2020-2021

  Er van uit gaande dat de KNVB de teams structureel op basis van de Teamindex gaat indelen, gaat dit waarschijnlijk gevolgen hebben voor het indelingsbeleid van onze vereniging voor de periode na het voetbalseizoen 2020-2021. De Technische Commissie gaat zich daar in het komende seizoen over buigen.